Contacte

Contacte

You are here:

Informació general

Per qualsevol informació o contacte, es disposa del correu electrònic:

info@mareskit.cat

 

Avisos / Alertes de producte

Si es detecta qualsevol incidència amb el producte es pot contactar amb el servei d’avisos i alertes en el correu electrònic següent.

safety@mareskit.cat