Contacte

Personal sanitari

You are here:

Avisos / Alertes de producte

Si es detecta qualsevol incidència amb el producte es pot contactar amb el servei d’avisos i alertes en el correu electrònic següent.

safety@mareskit.cat

Dades del professional que notifica

Dades del producte sanitari

Ha informat d'aquest incident de vigilància al seu Centre?
Problema detectat
¿Qué consecuencias ha tenido para el paciente/usuario/otra persona?
Quan va passar?
Ha conservat el producte implicat?
On és ara el producte implicat?
Mesures preses / consultes mèdiques dutes a terme
Quin és l'estat actual de la persona afectada?

Altres comentaris

Documentació que s'adjunta

Enviar

Si vostè envia la notificació, rebrà un justificant de recepció per correu electrònic, confirmant que aquesta s'ha registrat correctament i indicant-li el localitzador assignat.